Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 mars 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-14
Reservationer 1
Betänkande 2018/19:SkU7

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3016 av Hampus Hagman m.fl. (KD) och

lägger skrivelse 2018/19:30 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3016 av Hampus Hagman m.fl. (KD) och

lägger skrivelse 2018/19:30 till handlingarna.

Reservation 1 (KD)