Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU14

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 mars 2019

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-14
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-19
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:SoU14

Förslagspunkter

1. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:34 till handlingarna.

2. Ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 1,

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)

3. Uppföljning och utvärdering av investeringsstödet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. (KD),

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 2 och

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Uppföljning av avvecklade platser i särskilda boenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

5. Statistik över behovet av särskilda boenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3022 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 7 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:34 till handlingarna.

2. Ekonomiskt stöd till kommunernas äldreomsorg

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 1,

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (SD)

3. Uppföljning och utvärdering av investeringsstödet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3019 av Michael Anefur m.fl. (KD),

2018/19:3020 av Anders W Jonsson och Sofia Nilsson (båda C) yrkande 2 och

2018/19:3023 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

4. Uppföljning av avvecklade platser i särskilda boenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3021 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 6 (SD)

5. Statistik över behovet av särskilda boenden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3022 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 7 (V)