Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-14
Betänkande 2018/19:FiU20
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-17
Debatt i kammaren: 2019-06-18
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18