Säkerhet och nedrustning

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU19

Beslutat: 19 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-04-20
Justering: 1993-05-06
Betänkande 1992/93:UU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-05-19
4

Beslut

Beslut: 1993-05-19

Protokoll med beslut