Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 maj 2019

Nästa händelse: Justering 2 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-06
Betänkande 2018/19:MJU14
3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09