Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU18

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2017
Nästa händelse: Justering 30 maj 2017

Sjöfartsfrågor

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

21 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-09
Justering: 2017-05-30
Trycklov: 2017-06-12
Betänkande 2016/17:TU18
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15