Skolstart vid 6 års ålder

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 november 2017

Nästa händelse: Justering 9 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-17
Justering: 2017-11-09
Trycklov: 2017-11-10
Betänkande 2017/18:UbU7
3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15