Socialförsäkring - inriktning och anslag

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU12

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-04-20
Betänkande 1993/94:SfU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-29
4

Beslut

Beslut: 1994-05-04

Protokoll med beslut