Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9

Planerat beslutsdatum: 24 april 2019

Nästa händelse: Beredning 14 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-16
Betänkande 2018/19:SoU9
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24