Stärkt skydd för valhemligheten

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 november 2018

Nästa händelse: Beredning 25 oktober 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-18
Justering: 2018-11-08
Trycklov: 2018-11-15
Betänkande 2018/19:KU12
3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21