Statliga företag

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-20
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 9
Betänkande 2018/19:NU4

Förslagspunkter

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:140 till handlingarna.

2. Inriktningen för statens ägande av företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 42 och 43.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

3. Övergripande om förvaltning av statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 4,

2018/19:2543 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 40, 41 och 45.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

4. Ekonomiska mål för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 4 (SD, V)

5. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (V)

6. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

7. Uppdrag och mål för vissa statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:930 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S),

2018/19:1733 av Mats Green (M) yrkande 2,

2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP) och

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

8. Statens ägande av Telia Company AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1117 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S).

Reservation 9 (SD)

9. Statens ägande av vissa övriga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1104 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M).

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
9 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:140 till handlingarna.

2. Inriktningen för statens ägande av företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:29 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD, L) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 42 och 43.

Reservation 1 (M, C, KD, L)

3. Övergripande om förvaltning av statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 4,

2018/19:2543 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 40, 41 och 45.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

4. Ekonomiska mål för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) och

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 4 (SD, V)

5. Genomförande av ett förändrat avkastningskrav för SJ AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (V)

6. Förvaltningen av Sveaskog AB m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

7. Uppdrag och mål för vissa statliga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:930 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S),

2018/19:1733 av Mats Green (M) yrkande 2,

2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP) och

2018/19:2487 av Per Åsling (C) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

8. Statens ägande av Telia Company AB

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD),

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1117 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S).

Reservation 9 (SD)

9. Statens ägande av vissa övriga företag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:340 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:508 av Joar Forssell (L) i denna del,

2018/19:1104 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M).