Statligt ägda bolag i omvandling

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU24

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2017
Nästa händelse: Justering 8 juni 2017

Statligt ägda bolag i omvandling

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-18
Justering: 2017-06-08
Trycklov: 2017-06-12
Betänkande 2016/17:NU24
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-14
Debatt i kammaren: 2017-06-15
4

Beslut

Beslut: 2017-06-15