Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU12

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 27 mars 2019

Nästa händelse: Beslut 27 mars 2019

Utskottets förslag

Regeringen bör utreda tolktjänst och bilstöd (SoU12)

Socialutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning.
  • Regeringen bör så snabbt som möjligt behandla de uppföljningar som Försäkringskassan och Trafikverket har gjort av det ändrade bilstödet och därefter återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet kan fås att fungera bättre.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd till personer med funktionsnedsättning och hjälpmedel.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet bör regeringen tillsätta en ny utredning tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning. Utskottet anser även att regeringen skyndsamt bör bereda de uppföljningar som genomförts av det reformerade bilstödet och därefter återkomma med förslag på hur bilstödet kan bli mer ändamålsenligt. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-29
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-07
Reservationer 16
Betänkande 2018/19:SoU12

Regeringen bör utreda tolktjänst och bilstöd (SoU12)

Socialutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2018. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör tillsätta en ny utredning om tolktjänst för personer med hörselnedsättning och språkstörning.
  • Regeringen bör så snabbt som möjligt behandla de uppföljningar som Försäkringskassan och Trafikverket har gjort av det ändrade bilstödet och därefter återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet kan fås att fungera bättre.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd till personer med funktionsnedsättning och hjälpmedel.

Förslagspunkter

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1923 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och

2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Resultatredovisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1577 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

3. Kvinnor med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (V)

4. Hbtq-personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 3 (V)

5. Levnadsvillkor för personer med synnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 4 (SD, V)

6. Förändringar i LSS och assistansersättningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6,

2018/19:1414 av Lars Beckman (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 37 och 38,

2018/19:1666 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2018/19:2101 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2102 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2132 av Petter Löberg (S),

2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S),

2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2391 av Rickard Nordin (C),

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 14 och 15,

2018/19:2770 av Sofia Westergren (M) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 55, 60 och 62.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

7. Samhällsekonomiska konsekvenser av LSS

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 39 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 59.

Reservation 7 (SD, KD)

8. Ersättningssystem för assistans i kommunerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 8 (SD)

9. Daglig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 9 (SD)

10. Stöd till föräldrar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8 samt

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41.

Reservation 10 (SD)

11. Kontroller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1735 av Edward Riedl (M),

2018/19:1951 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 11 (C, L)

12. Insatser för att möjliggöra politiskt engagemang

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 12 (C, L)

13. Hjälpmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 13-16,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 36 och

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14, 15 och 17.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)

14. Bilstöd

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bilstöd och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 63 och

avslår motionerna

2018/19:1208 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S).

Reservation 15 (S, C, V, MP)

15. Mobilitetsstöd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 22-24.

Reservation 16 (L)

16. Ny utredning om tolktjänst

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ny utredning om tolktjänst och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:186 av Ali Esbati m.fl. (V).

17. Hörselinstruktörer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1244 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

18. Ledarhundar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S).

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-13
Debatt i kammaren: 2019-03-14
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
18 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1923 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C),

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och

2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Resultatredovisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1577 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

3. Kvinnor med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (V)

4. Hbtq-personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 3 (V)

5. Levnadsvillkor för personer med synnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 4 (SD, V)

6. Förändringar i LSS och assistansersättningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 5 och 6,

2018/19:1414 av Lars Beckman (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 37 och 38,

2018/19:1666 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2018/19:2101 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2102 av Marlene Burwick (S),

2018/19:2132 av Petter Löberg (S),

2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S),

2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2391 av Rickard Nordin (C),

2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 14 och 15,

2018/19:2770 av Sofia Westergren (M) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 55, 60 och 62.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (KD)

7. Samhällsekonomiska konsekvenser av LSS

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 39 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 59.

Reservation 7 (SD, KD)

8. Ersättningssystem för assistans i kommunerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 18.

Reservation 8 (SD)

9. Daglig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 9 (SD)

10. Stöd till föräldrar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8 samt

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 40 och 41.

Reservation 10 (SD)

11. Kontroller m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1735 av Edward Riedl (M),

2018/19:1951 av Lotta Olsson (M) och

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 11 (C, L)

12. Insatser för att möjliggöra politiskt engagemang

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 12 (C, L)

13. Hjälpmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 13-16,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 36 och

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14, 15 och 17.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (L)

14. Bilstöd

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bilstöd och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 63 och

avslår motionerna

2018/19:1208 av Lars Beckman (M) och

2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S).

Reservation 15 (S, C, V, MP)

15. Mobilitetsstöd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 22-24.

Reservation 16 (L)

16. Ny utredning om tolktjänst

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en ny utredning om tolktjänst och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:186 av Ali Esbati m.fl. (V).

17. Hörselinstruktörer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1244 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

18. Ledarhundar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S).