Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation  

Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 april 2018

Nästa händelse: Beredning 22 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

143 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-13
Betänkande 2017/18:JuU14
3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-18
Debatt i kammaren: 2018-04-19
4

Beslut

Beslut: 2018-04-19