Strålningsskydd

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2008

Beslut

Nej till motioner om strålningsskydd (FöU9)

Riksdagen sa nej till motioner om strålningsskydd från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om elektromagnetisk strålning och elkänslighet, strålskyddslagen och röntgenapparater.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-03-04
Justering: 2008-03-13
Betänkande publicerat: 2008-03-13
Trycklov: 2008-03-13
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:FöU9

Nej till motioner om strålningsskydd (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om strålningsskydd från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar bland annat om elektromagnetisk strålning och elkänslighet, strålskyddslagen och röntgenapparater.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-09
4

Beslut

Beslut: 2008-04-09
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektromagnetisk strålning och elkänslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fö202 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 1 och 5,
2007/08:Fö213 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 1 och 4,
2007/08:Fö225 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (båda s) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:So254 av Kerstin Lundgren och Per Lodenius (båda c) yrkande 5.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m810016
c21026
fp20008
kd18006
v02002
mp01153
Totalt241211770

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Miljöbalken och försiktighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö202 av Jan Lindholm m.fl. (mp) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (mp)

3. Strålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö259 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) yrkandena 1 och 2.

4. Strålskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö264 av Tina Ehn m.fl. (mp).

Reservation 4 (mp)

5. Röntgenapparater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fö211 av Cecilia Widegren (m).