Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2016/17:UFöU5

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2017
Nästa händelse: Justering 1 juni 2017

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-04
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-02
Betänkande 2016/17:UFöU5
3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-07
Debatt i kammaren: 2017-06-08
4

Beslut

Beslut: 2017-06-08