Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU21

Planerat beslutsdatum: 5 april 2017
Nästa händelse: Justering 30 mars 2017

Tidsbegränsande bygglov för bostäder

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Betänkande 2016/17:CU21
3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-05