Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU22

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-04-21
Justering: 1994-04-26
Betänkande 1993/94:SfU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05