Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2019

Nästa händelse: Trycklov 25 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-25
Betänkande 2018/19:TU7
3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-27
Debatt i kammaren: 2019-03-28
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28