Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU5

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017
Nästa händelse: Justering 19 september 2017

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-13
Justering: 2017-09-19
Betänkande 2017/18:SfU5
3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27