Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU2

Planerat beslutsdatum: 13 december 2017

Nästa händelse: Beredning 7 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat