Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 december 2017

Nästa händelse: Justering 30 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång