Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU2

Planerat beslutsdatum: 15 december 2017

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat