Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU3

Planerat beslutsdatum: 13 december 2017

Nästa händelse: Beredning 28 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat