Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU4

Planerat beslutsdatum: 15 december 2017

Nästa händelse: Beredning 23 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Betänkande 2017/18:FiU4
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15