Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU5

Planerat beslutsdatum: 15 december 2017

Nästa händelse: Beredning 28 november 2017

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-28
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-08
Betänkande 2017/18:FiU5
3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-14
Debatt i kammaren: 2017-12-15
4

Beslut

Beslut: 2017-12-15