Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU8

Planerat beslutsdatum: 18 oktober 2017
Nästa händelse: Beredning 14 september 2017

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-26
Trycklov: 2017-09-27
Betänkande 2017/18:FiU8
3

Debatt

Bordläggning: 2017-10-17
Debatt i kammaren: 2017-10-18
4

Beslut

Beslut: 2017-10-18