Valfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om valfrågor (KU35)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om olika valfrågor. Motionerna handlar om tidsbegränsning av riksdagsledamöternas uppdrag, rösträttsålder, valkretsar, personval, åtgärder för ökat valdeltagande, rösträtt och valbarhet, skilda valdagar och objektiva jämförelser mellan partier.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-01
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:KU35

Nej till motioner om valfrågor (KU35)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om olika valfrågor. Motionerna handlar om tidsbegränsning av riksdagsledamöternas uppdrag, rösträttsålder, valkretsar, personval, åtgärder för ökat valdeltagande, rösträtt och valbarhet, skilda valdagar och objektiva jämförelser mellan partier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidsbegränsning av riksdagsledamöternas uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1265 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 4,

2017/18:572 av Anna Hagwall (-) och

2017/18:1183 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 4.

2. Rösträttsålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2 av Caroline Szyber (KD),

2017/18:503 av Robert Hannah (L),

2017/18:1859 av Peter Helander och Staffan Danielsson (båda C) och

2017/18:2117 av Jabar Amin (MP).

Reservation 1 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 5
C 0 17 0 5
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 2
Totalt 252 34 0 63


3. Valkretsar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2516 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD) yrkandena 1 och 2.

4. Personval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:369 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L) yrkandena 1-4,

2017/18:1183 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkande 3,

2017/18:1288 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2405 av Boriana Åberg (M) delyrkande 3,

2017/18:3481 av Johanna Jönsson (C) och

2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 6.

5. Åtgärder för ökat valdeltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:748 av Thomas Strand (S) och

2017/18:1867 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).

6. Rösträtt och valbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:559 av Anna Hagwall (-),

2017/18:560 av Anna Hagwall (-),

2017/18:2116 av Jabar Amin (MP) och

2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 66 1 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 243 43 0 63


7. Skilda valdagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2405 av Boriana Åberg (M) delyrkande 2.

8. Objektiva jämförelser mellan partier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2951 av Betty Malmberg (M).