Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU12

Planerat beslutsdatum: 10 maj 2017
Nästa händelse: Justering 4 maj 2017

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-05
Betänkande 2016/17:FöU12
3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10