Vissa anslag till bostadsförsörjningen m.m.

BoUs betänkande 1993/94:BoU15

Beslutat: 22 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-03-24
Betänkande 1993/94:BoU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-21
4

Beslut

Beslut: 1994-04-22