Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

JoUs betänkande 1994/95:JoU22

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-04-27
Justering: 1995-05-09
Betänkande 1994/95:JoU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-06-08
4

Beslut

Beslut: 1995-06-13

Protokoll med beslut