Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU8

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2018

Nästa händelse: Beslut 22 mars 2018

Utskottets förslag

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)

I Veteransoldatutredningen från 2008 föreslogs det att regeringen borde instifta en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser, men det har ännu inte genomförts. Försvarsutskottet håller med om att personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Förslaget om tillkännagivande kommer i samband med att Försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om fFörsvarsmaktens personal. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande med ett tillkännagivande till regeringen om att införa en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-08
Trycklov: 2018-03-13
Reservationer 18
Betänkande 2017/18:FöU8

Ny medalj borde införas för särskilt berömvärda internationella insatser (FöU8)

I Veteransoldatutredningen från 2008 föreslogs det att regeringen borde instifta en belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser, men det har ännu inte genomförts. Försvarsutskottet håller med om att personer som utfört särskilt berömvärda internationella insatser borde få en belöningsmedalj av regeringen. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att införa det.

Förslaget om tillkännagivande kommer i samband med att Försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om fFörsvarsmaktens personal. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner

Förslagspunkter

1. Värnplikt och bemanning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32, 35 och 50,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Behörighetskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 3 (M, SD, L)

3. Personalförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 8, 13 och 14,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

4. Officerare och reservofficerare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 11.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Stöd till samhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 7 (M, KD)

6. Rekrytering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 46 och 47,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 10 och 13 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

7. Subventioner, premier och villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 37 och 39-41,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 8, 9, 14 och 16 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

8. Personalbostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 14 (M, L, KD)

9. Veteranfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2017/18:2753 av Pål Jonson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3339 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

10. Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:122 av Allan Widman (L).

11. Årlig medaljering för internationella insatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

12. Utnämningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-20
Debatt i kammaren: 2018-03-21
4

Beslut

Beslut: 2018-03-22
12 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Värnplikt och bemanning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 32, 35 och 50,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 11 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Behörighetskrav

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 3 (M, SD, L)

3. Personalförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 8, 13 och 14,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7 och

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (V)

4. Officerare och reservofficerare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 11.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

5. Stöd till samhället

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 7 (M, KD)

6. Rekrytering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 46 och 47,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 10 och 13 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)

7. Subventioner, premier och villkor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 37 och 39-41,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 8, 9, 14 och 16 samt

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

8. Personalbostäder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 15 och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 14 (M, L, KD)

9. Veteranfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S),

2017/18:2753 av Pål Jonson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 17,

2017/18:3339 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)

10. Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en medalj för särskilt berömvärda internationella insatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:122 av Allan Widman (L).

11. Årlig medaljering för internationella insatser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 15.

Reservation 18 (M, C, L, KD)

12. Utnämningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 44.