Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Beredning 28 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat