Vissa frågor om läkemedelsregistret

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:
Nästa händelse: Beredning 8 juni 2017

Vissa frågor om läkemedelsregistret

Dokumentet är inte publicerat
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-06-08
Betänkande 2017/18:SoU2
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer