Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU2

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 september 2017

Nästa händelse: Bordläggning 26 september 2017

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-09-14
Justering: 2017-09-14
Trycklov: 2017-09-15
Betänkande 2017/18:SkU2

Förslagspunkter

1. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:192.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-09-26
Debatt i kammaren: 2017-09-27
4

Beslut

Beslut: 2017-09-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:192.