Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 april 2019

Nästa händelse: Justering 28 mars 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-03-28
Trycklov: 2019-04-08
Betänkande 2018/19:TU11
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-10
Debatt i kammaren: 2019-04-11
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11