Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2018/19:MJU9

Planerat beslutsdatum: 3 april 2019

Nästa händelse: Beredning 14 mars 2019

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-29
Utlåtande 2018/19:MJU9
3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-02
Debatt i kammaren: 2019-04-03
4

Beslut

Beslut: 2019-04-03