Dagordning för rådet allmänna frågor art. 50

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB66

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan
 3. Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) (den 20 oktober 2017)
  -
  Förhandlingar till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget
 4. Övriga frågor  I anslutning till allmänna rådets möte (artikel 50):
 5. Omlokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten inom ramen för Förenade kungarikets utträde ur unionen
  - Politisk diskussion