Dagordning för rådet allmänna frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0835

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Icke lagstiftande verksamhet
 3. Förberedelser inför Europeiska rådet den 22?23 mars 2018: Slutsatser
  - Diskussion
 4. Uppföljning av Europeiska rådet
  - Lägesrapport
 5. Den europeiska planeringsterminen
  - Sammanfattande rapport om rådets bidrag till den europeiska planeringsterminen 2018
  - Diskussion
  - Utkast till rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet
  - Översändande till Europeiska rådet
 6. Övriga frågor