Dagordning för rådet jordbruk och fiske

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C0836

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar

  FISKE
 3. Förordningen om en flerårig plan för bottenlevande arter i västra Medelhavsområdet
  - Föredragning av kommissionen
  - Diskussion

  Icke lagstiftande verksamhet

  JORDBRUK
 4. Meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk
  - Diskussion
  - Antagande av slutsatser
 5. Övriga frågor
  Fiske
  a) Arbetsförhållanden och säkerhet ombord på fiskefartyg ? ratificering och införlivande av internationella instrument
  - Information från kommissionen
  b) Gemensamt uttalande av tio medlemsstater (Österrike, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Spanien) om den framtida utvecklingen av vattenbruk i sötvatten i EU efter 2020
  - Information från den tjeckiska delegationen