Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Departementsserien 2017:61

Innehåll

1

Sammanfattning..........................................................

3

2

Författningsförslag.......................................................

5

2.1Förslag till lag om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för

anläggande av telenät ................................................................

5

2.2Förslag till lag om upphävande av lagen (2002:34) om

samverkansorgan i länen...........................................................

6

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459) om

strukturfondspartnerskap.........................................................

7

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om

regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida