Tisdag den 9 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:107

Föredragningslista

2016/17:107

Tisdagen den 9 maj 2017

Kl.

13.00

Interpellationssvar

    (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 18 och onsdagen den 19 april

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 11 maj kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anmälningsplikt för åtelkamera

4

2016/17:496 av Lars-Arne Staxäng (M)
Trålfiskeförbud

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

5

2016/17:3729 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

6

2016/17:3736 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

SfU

med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017

7

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

8

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L)

NU

9

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:NU17 Mineralpolitik

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

12

Bet. 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

35 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Bet. 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Skatteutskottets betänkanden

14

Bet. 2016/17:SkU21 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

2 res. (M, C, L, KD)

15

Bet. 2016/17:SkU27 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

1 res. (S, MP, V)

Försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Kulturutskottets utlåtande

17

Utl. 2016/17:KrU11 Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

18

2016/17:485 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Det svenska skogsbruket

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

19

2016/17:465 av Stig Henriksson (V)
Försvarsmaktens psyopsförband

Utrikesminister Margot Wallström (S)

20

2016/17:397 av Pål Jonson (M)
Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

21

2016/17:398 av Stig Henriksson (V)
Kärnvapenförhandlingarna

22

2016/17:423 av Robert Halef (KD)
Återuppbyggnaden av Irak

23

2016/17:463 av Robert Hannah (L)
Folkmordet 1915

24

2016/17:464 av Robert Hannah (L)
Minoriteternas rättigheter i Irak och inom det kurdiska självstyret

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

25

2016/17:477 av Gunilla Nordgren (M)
Framtiden för svensk biogas

Finansminister Magdalena Andersson (S)

26

2016/17:452 av Lotta Finstorp (M)
Trygghet för våldsutsatta personer

27

2016/17:478 av Jeff Ahl (SD)
Uppräkning av skatt på bränslen

28

2016/17:486 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Besked om kilometerskatten

29

2016/17:487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Kemikalieskatten

30

2016/17:488 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Höjd skatt på fjärrvärme

Miljöminister Karolina Skog (MP)

31

2016/17:414 av Ewa Thalén Finné (M)
Byggande på jordbruksmark

32

2016/17:462 av Johan Hultberg (M)
Efterlevnaden av svaveldirektivet

33

2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Export av vår miljöpåverkan

_________________________