Torsdag den 20 april 2017

Föredragningslista 2016/17:97

Föredragningslista

2016/17:97

Torsdagen den 20 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 30 mars

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:407 av Jeff Ahl (SD)
Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet

3

2016/17:453 av Jens Holm (V)
Illegal jakt på rovdjur

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2017:8 Trafikverkets underhåll av vägar

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017

NU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:165 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

6

2016/17:3707 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU


Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

7

Bet. 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

8

Bet. 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2016/17:JuU18 Polisfrågor

59 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

10

Bet. 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

11

Bet. 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Statsrådet Per Bolund (MP)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Statsrådet Anna Ekström (S)

_________________________