Torsdag den 8 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:69

Föredragningslista

2017/18:69

Torsdagen den 8 februari 2018

Kl.

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Frågestund kl. 14.00

1

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Miljöminister Karolina Skog (MP)

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 18 januari

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 23 februari

3

Torsdagen den 1 mars efter voteringen kl. 16.00, dock tidigast kl. 16.10

_________________________