Antalet undersköterskor i äldreomsorgen

Interpellation 2017/18:123 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Både statsministern och statsrådet Åsa Regnér lovade i början av mandatperioden att investera i fler sjuk- och undersköterskor. Statsministern sa i den första partiledardebatten att det blir över 4 000 fler i äldreomsorgen och 20 000 extratjänster. Statsrådet Regnér lovade att de 7 miljarder som nu satsas kommer leda till 4 500 nya undersköterskejobb i landet.

I Socialstyrelsens sammanställning står att endast sex av tio av de knappt 5 000 årsarbetare som finansierats har gått till undersköterskor. Detta innebär i bästa fall 3 000 undersköterskor, men här ingår både nyanställningar och ökad arbetstid för befintlig personal. Troligt är därför att 3 000 är en överskattning av hur många nya som faktiskt tillkommit. 

Sedan dessa uttalanden har Sveriges befolkning vuxit snabbt, vårdköerna har fördubblats och det pågår en personalflykt på grund av dåliga arbetsvillkor hos landsting och kommuner. Extratjänsterna är en stor flopp. Varannan undersköterska funderar på att sluta i den kommunala äldreomsorgen, enligt Nationellt Kompetenscentrum. 

SKL larmade i våras att över hälften av Sveriges kommuner har svårt att få tag i undersköterskor. Det har aldrig varit så svårt få tag i kompetent personal. Bristen på utbildad personal sätter vårdkvaliteten på spel – framför allt på landets äldreboenden. 

Mot bakgrund av ovanstående och den demografiska utvecklingen vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkra att löftena infrias och att äldreomsorgen får den kompetenta personal som krävs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-11-24
Debatt (7 anföranden)