Arbetsförmedlingens upphandlingar

Interpellation 2017/18:77 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Av rapportering i medierna framgår att Arbetsförmedlingen återigen misslyckats med upphandlingar på ett sätt som innebär att arbetssökande riskerar att stå utan insatser. I detta fall har Arbetsförmedlingen på grund av en överklagad upphandling bett leverantörer av tjänsten grundläggande moduler att fortsätta med anvisningar trots att det går emot avtalet. Arbetsförmedlingen skriver i förfrågan: Att stå utan en anpassad tjänst att tillgå för målgruppen skulle innebära långtgående samhällsutmaningar.

Detta är dessvärre inte den första gången som upphandlingar misslyckats och arbetssökande riskerar att stå utan insatser. För leverantörerna innebär Arbetsförmedlingens hantering av upphandlingar en stor osäkerhet. Det leder också till att anställda varslas och att lokaler sägs upp helt i onödan.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att upphandlingarna på Arbetsförmedlingen ska fungera bättre framöver?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-26 Överlämnad: 2017-10-27 Besvarad: 2017-11-07 Anmäld: 2017-11-07 Sista svarsdatum: 2017-11-17
Debatt (11 anföranden)