Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet

Interpellation 2016/17:407

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Situationen i Sveriges så kallade utanförskapsområden är ohållbar. Brinnande bilar i förorterna och stora upplopp därtill var i början av 2000-talet otänkbart – i dag är det vardag. Brinnande bilar, fyrverkeribeskjutning och handgranatskastande mot polisen, skjutningar, öppen narkotikaförsäljning och utomrättsliga rättskipningar är i dag vanligt förekommande i utanförskapsområdena. Det är oförsvarbart att det finns områden i Sverige där kriminella utmanar polisen om våldsmonopolet och rättsväsendets monopol på rättskipning. De kriminella nätverken bedriver i dag subversiv kriminell verksamhet, och detta måste staten bemöta med resoluta åtgärder.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att återställa ordningen i dessa områden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-28 Överlämnad: 2017-03-29 Anmäld: 2017-03-30 Sista svarsdatum: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-04-21
Debatt (7 anföranden)