Brist på äldreboenden

Interpellation 2017/18:125 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Andelen äldre ökar stadigt, och många fler blir mycket äldre. Trots det bor allt färre äldre på särskilda boenden i Sverige; det har minskat med över en tredjedel. En av anledningarna är att man vill låta äldre bo kvar hemma. Tusentals platser har försvunnit, samtidigt som de äldre blir fler. Enligt Boverket råder det nu brist på äldreboenden i 166 av Sveriges kommuner, alltså 40 procent.

Äldre har inte bara behov av att få vård och omsorg utan även av mänsklig kontakt och av att finnas i ett sammanhang. När man får allt svårare att klara sig själv kan ensamheten bli en mycket negativ faktor. Då behövs det fler boenden som uppfyller olika behov och inte bara ger plats för de allra sjukaste.

Statsrådet Regnér skriver i Expressen i juni 2016: Platserna på äldreboenden ska bli fler istället för färre. Det investeringsstöd regeringen i år inför för att det ska byggas fler äldreboenden är en viktig del, men det handlar också om att kunna säkerställa att var och en, när den ansöker om äldreomsorg, får sina behov tillgodosedda.

I regeringens budget för 2016 stod att 850 miljoner ska utdelas under tre år i syfte att öka antalet bostäder för äldre. Den summan ger dock endast varje kommun några få miljoner i statligt stöd för att bygga. Och bristen riskerar att bli allt större.

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér blir därför:

 

Hur ser statsrådet på bristen på äldreboenden, och vad avser statsrådet att göra för att få fram fler äldreboenden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Överlämnad: 2017-11-10 Anmäld: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-11-24 Sista svarsdatum: 2017-11-24
Debatt (7 anföranden)