Ett oberoende antidopningsarbete

Interpellation 2016/17:342 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Den 22 februari svarade statsrådet på mina skriftliga frågor rörande dopningstester på gym samt skärpta straff. Statsrådet redogjorde bland annat för det förebyggande arbete som regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utföra.

Dock kan man uttolka av statsrådet, utifrån en intervju i Radiosporten den 18 februari, att det finns en vilja att inrätta ett nationellt oberoende antidopningsinstitut. Dock kan man göra tolkningen att bollen enligt statsrådet nu ligger hos Riksidrottsförbundet och dess ordförande; de måste således sätta ned foten. Statsrådet har tidigare menat att han ännu inte är beredd att ta ställning i frågan, en inställning som han återkommer i sitt skriftliga svar till mig den 22 februari.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

När avser statsrådet att agera med anledning av förslaget om en nationell oberoende antidopningsorganisation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-27 Överlämnad: 2017-02-28 Anmäld: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-21
Debatt (7 anföranden)