Förbifart Stockholm i Häggvik

Interpellation 2017/18:324 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Att handskas med skattebetalarnas pengar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt är en grunduppgift för varje regering. Under denna mandatperiod har vi sett prov på att så inte skett, inte minst i samband med bygget av Förbifart Stockholm.

Nyligen stod det klart att bygget av Förbifart Stockholm återigen stoppas – denna gång i Häggvik. Detta eftersom Trafikverkets underlag, enligt det företag som ansvarar för att bygga broar och tunnlar på platsen, är bristfälligt. Man kan inte garantera att arbetet blir gjort korrekt och säkert.

Detta är problematiskt. Att låta stora byggprojekt stå stilla medför stora kostnader, vilket vi inte minst sett exempel på tidigare när Förbifartsbygget stått stilla och kostat 4 miljoner kronor per dag.

En väl fungerande infrastruktur och bättre pendlings- och transportmöjligheter i och runt Stockholm är angeläget, och bygget av Förbifarten är en central del i detta. Nu pågår förhandlingar mellan byggföretaget NCC och Trafikverket så att bygget ska kunna fortsätta under våren. Varje dag som bygget står stilla medför kostnader för skattebetalarna. Ytterst är ansvaret för detta statens.

Min fråga till statsrådet Tomas Eneroth är därför:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att bygget av Förbifarten i Häggvik ska återupptas så snart som möjligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-17 Överlämnad: 2018-01-18 Anmäld: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-01-25 Sista svarsdatum: 2018-02-01
Debatt (7 anföranden)